Activitats

YOGA

HORARIS:               DILLUNS            DIMARTS            DIMECRES          DIJOUS           DIVENDRES                               

9:30 a 11:00 h            HATHA Yoga                                                HATHA-VINYASA
                                                                                                                                     

16.30 A 18 h                                                                                                                         KUNDALINI Yoga

17:00 a 18:15 h         HATHA Yoga                                                                                                                                                        

18:00 a 19:.15 h                                            HATHA Yoga 

18:30 a 20:00 h                                                                                                                    KUNDALINI Yoga

19.15 a 20.30 h                                            HATHA Yoga