PNIE

La Psico Neuro Immuno Endocrinologia o PNIE és una disciplina mèdica integrativa que estudia la relació entre els sistemes nerviós, hormonal, immune i la conducta humana, amb la finalitat d‘acompanyar al pacient en el camí cap al seu benestar, aportant-li eines i coneixements per a la seva màxima autonomia.

Iris Segura

Graduada en Fisioteràpia, actualment cursant Osteopatia i Psiconeuroimmunoendocrinologia.